Perifer arteriesykdom i beina er den hyppigste av hjerte- og karsykdommer. I Norge har omtrent 24 000 mennesker claudicatio intermittens. Pasienter med arterosklerotisk sykdom i beina har større sannsynlighet for å komme i kontakt med helsevesenet innen ett år enn pasienter med arterosklerotisk sykdom i hjertet. Test din kunnskap om arterosklerotisk sykdom (PAD/CAD). Før du starter ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon