Der er ikke tydelig sammenheng mellom prenatal eksponering for ftalater og utvikling av atopiske sykdommer i femårsalderen. Det virker imidlertid som at det er redusert risiko for eksem ved eksponering for den ene av ftalatmetabolittene. For høysnue er det litt annerledes, da vi for første gang har påvist tendens til økt risiko hos femåringer hvis ...

Atopisk dermatitt er en hyppig og kronisk hudlidelse som kan føre til nedsatt livskvalitet hos barn og voksne. Alvorlig atopisk dermatitt og tidlig debut øker risikoen for å utvikle komorbiditeter i form av allergisk astma, allergisk rhinitt og matallergi. Atopisk dermatitis (AD) er en kronisk og inflammatorisk hudsykdom med et fluktuerende forløp.1-3 Tilstanden er karakterisert ved ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon