Atopisk eksem (AE) eller atopisk dermatitis (AD)1 er en kronisk tilbakevendende inflammatorisk hudsykdom som ofte ses hos barn under 14 år. Sykdommen har en forekomst på 15-20 %3,4 og påvirker livskvaliteten til barna på en negativ måte.2 Det er et økende antall kliniske studier og systematiske oversiktsstudier som fokuserer på atopisk eksem.5 Atopisk eksem påvirkes ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon