I 2016 gjennomgikk mer enn 100 000 pasienter med diabetes bariatrisk kirurgi, i hovedsak Roux-en-Y gastrisk bypass (RYGB) og sleeve-gastrektomi. Vi har skrevet en oversiktsartikkel over studier som har sammenliknet effekten av RYGB og sleeve-gastrektomi på remisjon av diabetes type 2 hos voksne. Forekomsten av diabetes type 2 øker i takt med at verdens befolkning blir ...

#Siste magasin

BPNO NO I

Nr. 1 • 2020
1
  • Diabetes type 1/2
  • Hjerneslag
  • Osteoporose