Angst og depresjon er de vanligste psykiske lidelser hos barn og unge. Engstelige og deprimerte barn uten diagnose blir også rammet av disse vanskene. Forebygging er viktig å forhindre utvikling av disse symptomene. Mestrende barn er et tiltak som har redusert symptomer på angst og depresjon hos barn. Angst og depresjon (internaliserende vansker) er blant ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon