SAMMENFATNING Multimodal behandling med kirurgi og intensiv kjemoterapi kan forbedre prognosen ved kreft i pancreas dramatisk. Der er dog et stort behov for en standardisert tilnærming, især til borderline og lokalavansert sykdom. Eksempelvis er neoadjuvant kjemoterapi ved borderline resektabel kreft i bukspyttskjertel, er ikke rutinemessig implementert i Nord-Europa. Moderne multimodal behandling av kreft i bukspyttkjertelen krever ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon