SAMMENFATNING Multimodal behandling med kirurgi og intensiv kjemoterapi kan forbedre prognosen ved kreft i pancreas dramatisk. Der er dog et stort behov for en standardisert tilnærming, især til borderline og lokalavansert sykdom. Eksempelvis er neoadjuvant kjemoterapi ved borderline resektabel kreft i bukspyttskjertel, er ikke rutinemessig implementert i Nord-Europa. Moderne multimodal behandling av kreft i bukspyttkjertelen krever ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon