Eggstokkreft er den nest hyppigste formen for underlivskreft i den vestlige delen av verden. Årlig diagnostiseres det rundt 500 nye tilfeller i Norge, de fleste av epitelial type. Standardbehandlingen som tilbys pasienter i primærsituasjonen, er en kombinasjon av kirurgi og kjemoterapi (platinaforbindelser og taxaner).  Pasienter med mutasjoner i brystkreftgenene BRCA1 og BRCA2 (kimcelle eller somatisk) ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon