Endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi (ERCP) ble introdusert for nesten 50 år siden, primært som en diagnostisk prosedyre for avklaring av galle- og pancreassykdommer.1 De aller fleste ERCP-prosedyrer i dag er terapeutiske, hovedsakelig for avlastning av obstruksjoner i galleveier eller pancreasgangen.2 Endoskopisk sfinkterotomi ble beskrevet tidlig, både i Tysland3 og Japan,4 og etter hvert har andre teknikker med blant annet ...

Assistert diagnostikk med hjelp av kunstig intelligens (KI) har vært etterspurt lenge og kan bli et viktig hjelpemiddel innen medisin, godt hjulpet av den raske utviklingen innen maskinvare. Denne har gjort innføringen av slike hjelpemidler mulig på relativt kort sikt.  Sikrere påvisning og klassifisering av funn og lesjoner innen radiologi og endoskopi er i ferd ...

Vanskelige gallegangssteiner

Gastroenterologi | Lars Aabakken | 25. Mar 2019 kl. 11:50 |

Gallestein oppstår oftest i galleblæren, men de fleste av dem er asymptomatiske, iallfall i mange år. Dersom de gir problemer der (kolecystitt) er behandlingen kirurgisk, med kolecystektomi, vanligvis laparoskopisk. Gallesteiner i intra- eller ekstrahepatiske galleveier er derimot sjeldent asymptomatiske. De rekruttereres oftest fra galleblæren, men kan også oppstå de novo i galleveiene, spesielt ved gangpatologi. ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon