Endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi (ERCP) ble introdusert for nesten 50 år siden, primært som en diagnostisk prosedyre for avklaring av galle- og pancreassykdommer.1De aller fleste ERCP-prosedyrer i dag er terapeutiske, hovedsakelig for avlastning av obstruksjoner i galleveier eller pancreasgangen.2 Endoskopisk sfinkterotomi ble beskrevet tidlig, både i Tysland3og Japan,4og etter hvert har andre teknikker med blant annet ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon