Der er ikke tydelig sammenheng mellom prenatal eksponering for ftalater og utvikling av atopiske sykdommer i femårsalderen. Det virker imidlertid som at det er redusert risiko for eksem ved eksponering for den ene av ftalatmetabolittene. For høysnue er det litt annerledes, da vi for første gang har påvist tendens til økt risiko hos femåringer hvis ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon