Hjernens signalstoff, dopamin, har lenge vært i fokus for ADHD-forskning, men et annet signalstoff, glutamat, har også fått oppmerksomhet de siste årene. I en dyremodell av ADHD er det vist at AMPA-reseptormediert signalering er redusert i hippocampus. Det kan bidra til å utvikle ADHD-symptomer. Det dopaminerge signaleringssystemet i hjernen har vært i fokus i ADHD-forskningen. ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon