Den hyppigste primære sykdom i myokardiet er hypertrofisk kardiomyopati. Den ble beskrevet for første gang for 60 år siden som en raritet,1 men har etter innførelsen av ekkokardiografien vist seg å være overraskende utbredt.2 Man regner med at opptil 1 av 500 personer i befolkningen kan ha denne sykdommen.  Hypertrofisk kardiomyopati er betinget i genetiske ...

Kan kognitiv svekkelse etter hjerneslag forebygges gjennom optimal behandling av modifiserbare kardiovaskulære risikofaktorer? Vi har slått sammen data fra to randomiserte studier, begge der intervensjonen var optimalisering av kjente kardiovaskulære risikofaktorer det første året etter hjerneslag, med mål om å forebygge kognitive svikt. Mange opplever endret evne til å tenke etter et hjerneslag, og nærmere ...

Nevrovaskulær medisin har gjennomgått en revolusjonerende utvikling de siste 20 årene. Morbiditet og mortalitet etter hjerneslag ble drastisk redusert allerede da intravenøs trombolyse ble standardbehandling ved akutt hjerneinfarkt. Tidsvinduet for denne behandlingen ble etter hvert utvidet til 4,5 timer etter symptomstart.1 Fra høsten 2014 av ble det klart at intraarteriell trombektomi er den mest effektive ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon