Diabetesbehandling handler i stor grad om å forebygge mot komplikasjoner. Karskade i mange vev på grunn av forhøyet glukose viser seg ganske tidlig ved økt utskillelse av albumin i urinen (albuminuri), som derfor også er en risikomarkør. Personer med albuminuri har således økt risiko for hjerte- og karsykdom, nyresykdom og andre komplikasjoner knyttet til diabetes. Behandling ...

Perifer arteriell sykdom manifesterer seg i mange stadier. Til å begynne med kommer det typisk funksjonsutløste smerter ved gange (claudicatio intermittens). Det kan senere komme kritisk iskemi med symptomer i form av hvilesmerter (med behov for å ha benet eller benene hengende ut fra sengekanten om natten), samt iskemiske sår. I siste stadie forekommer regulær ...

En fjerdedel av alle iskemiske slag skyldes småkarsykdom, som også er den mest allminnelige årsaken til flere demensformer, spesielt vaskulær demens. Det er en kompleks sykdom som selv ikke i dag er fullstendig beskrevet. Derfor er det viktig at pasienter med småkarsykdom får intensiv behandling som også kan forebygge mot komplikasjoner. Småkarsykdom antas å være ...

Overfokus på arterosklerotisk sykdom i hjerte og hode gjør at pasienter med perifer arteriesykdom i beina (PAD) ikke får behandlingen de behøver. Erney Mattsson, overlege og professor ved institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU, vil ha fastlegene på banen. Kardiovaskulære sykdommer er den største sykdomsgruppen i Vesten. Og det er mye fokus på hjerne- og ...

De siste årene har det vært utallige oppslag i pressen om vitamin D og potensiell helsegevinst, også i relasjon til hjerte- og karsykdommer. Grunnene til dette er mange. Vitamin D får vi enten via produksjon i huden ved soleksponering, eller via kost (spesielt fet fisk) og vitamintilskudd. For at vitamin D skal bli aktivt må ...

Aortastenose er den vanligste ervervede klaffesykdommen og skyldes vanligvis degenerative forandringer på aortaklaffen med påfølgende klaffedysfunksjon. Aortastenose progredierer gradvis, og alvorlig aortastenose har dårlig prognose ubehandlet, spesielt etter at det har oppstått symptomer. Pasienter med nyoppdaget systolisk bilyd bør derfor alltid utredes med ekkokardiografi slik at man tidlig kan påvise aortastenose. Alle pasienter der man ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon