Nakkesmerter forekommer hos en høy andel personer med migrene som også lider av spenningshodepine. Sammenlignet med friske mennesker hadde denne gruppen lavere nivåer av fysisk aktivitet, lavere velvære, høyere stressnivåer og dårligere selvvurdering. Generelt har de ofte et lavt nivå av fysisk aktivitet, men cardio trening kan forbedre sine symptomer.  I henhold til de internasjonale diagnostiske ...

#Siste magasin

BPNO NO I

Nr. 1 • 2020
1
  • Diabetes type 1/2
  • Hjerneslag
  • Osteoporose