Ulcerøs kolitt er en sykdom av ukjent etiologi. 10-20 % av forekomsten kan forklares med genetikk. Differensielt uttrykk av følsomhetsgener ved inflammatorisk tarmsykdom utløser feilregulering av immunsystemet. Prøver fra pasienter med ny-diagnostisert ulcerøs kolitt fører til nye oppdagelser. På tross av dekader med forskning, er ulcerøs kolitt fremdeles en sykdom av ukjent etiologi. Bare 10-20 ...

Immunsystemet er kroppens mest avanserte organ. Det må det også være for å kunne håndtere millioner av fremmedstoffer som vi blir eksponert for hver dag –gjennom mat og drikke, luften vi puster inn og gjenstander som vi kommer i berøring med.  De fleste infeksjoner entrer kroppen gjennom øvre luftveier (munn/nese), som er beskyttet av et ...

#Siste magasin

BPNO NO I

Nr. 1 • 2020
1
  • Diabetes type 1/2
  • Hjerneslag
  • Osteoporose