En studie som nylig ble publisert i PLOS Computational Biology har undersøkt effekten av urbanisering på spredning av influensaliknende sykdom ved hjelp av numeriske simuleringseksperimenter. Studien finner at urbanisering er viktig for effekten av reiserestriksjoner på reduksjon av totalt antall smittede og forsinkelse av spredning. Studien bidrar dermed til å en bedre forståelse av hvordan ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon