Resultater fra norsk registerstudie fremhever viktigheten av influensavaksinasjon hos personer med diabetes type 2, spesielt under influensapandemier. Influensavaksine er anbefalt i risikogrupper som pasienter med diabetes. Risikogrupper antas å ha høyere risiko for infeksjoner, komplikasjoner og dødsfall etter influensa. Vi studerte om personer med diabetes type 2 hadde høyere risiko for sykehusinnleggelse med pandemisk influensa ...

Immunsystemet er kroppens mest avanserte organ. Det må det også være for å kunne håndtere millioner av fremmedstoffer som vi blir eksponert for hver dag –gjennom mat og drikke, luften vi puster inn og gjenstander som vi kommer i berøring med.  De fleste infeksjoner entrer kroppen gjennom øvre luftveier (munn/nese), som er beskyttet av et ...

Ved en influensainfeksjon setter kroppen i gang en immunrespons bestående av antistoffer og T-celler. Antistoffene binder til influensaviruset og forhindrer infeksjon. CD8+ T-celler identifiserer og dreper virusinfiserte celler, mens CD4+ T-celler trengs for god stimulering av både antistoffer og CD8+ T-celler. Antistoffresponsen er i hovedsak rettet mot proteinet hemagglutinin (HA) som finnes på overflaten av ...

#Siste magasin

BPNO NO I

Nr. 1 • 2020
1
  • Diabetes type 1/2
  • Hjerneslag
  • Osteoporose