En fjerdedel av alle iskemiske slag skyldes småkarsykdom, som også er den mest allminnelige årsaken til flere demensformer, spesielt vaskulær demens. Det er en kompleks sykdom som selv ikke i dag er fullstendig beskrevet. Derfor er det viktig at pasienter med småkarsykdom får intensiv behandling som også kan forebygge mot komplikasjoner. Småkarsykdom antas å være ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon