Kjempecellearteritt (GCA) er den vanligste av de systemiske vaskulittsykdommene hos voksne. Sykdommmen er fortsatt ufullstendig forstått. Den mest kjente uttrykksformen av GCA er temporalisarteritt, men GCA er mer enn temporalisarteritt. GCA gir varig skade hos mange pasienter og selve behandlingen er ofte årsak til dette. Behandlingsalternativene er begrensede, men økende kunnskap kan gi rom for ...

Kjempecellearteritt (GCA) er den vanligste systemiske vaskulitten, og affiserer både store og mellomstore kar. Tidligere studier som bruker ultralyd til å undersøke pasienter med GCA, har funnet at insidensen av storkarsvaskulitt er på mellom 30 og 55 %.1,2 EULARs retningslinjer fra 2018 anbefaler ultralyd som den primære bildemodaliteten hos pasienter med mistanke om GCA som ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon