Ubehandlet cøliaki giver i større grad konsentrasjonsvansker og psykiske symptomer. Symptomnivå er sammenliknbart med IBD-pasienter. Pasientene rapporterte bedring av symptomer etter glutenfri kost. Cøliaki er en kronisk immunmediert enteropati med estimert prevalens på 1-2 % i vestlige land.1 Inntak av gluten hos disponerte personer gir inflammatorisk respons i tynntarmsslimhinnen og vanlige symptomer er oppblåsthet, magesmerter, ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon