Mammografiscreening kan redde noen fra å dø av brystkreft, men det er usikkert om kvinner lever lenger. Screening medfører også mange falske positive mammografier og overdiagnostikk, som reduserer kvinners livskvalitet. Kvalitetsjusterte leveåranalyser (QALY) er en standardmetode for å veie fordeler mot ulemper når man vurderer nytten av en medisinsk intervensjon. Tidligere QALY-analyser har bare sett ...

NordScreen er en pilotmodell for internasjonal sammenligning av kreftscreening. Den inneholder allerede flere indikatorer for screening for livmorhalskreft fra Norge, Finland, Island, Sverige og Danmark. De nordiske landene har vært pionerer innen screening av livmorhalskreft med befolkningsbaserte screeningprogrammer. Livmorhalskreft er globalt den fjerde vanligste kreften blant kvinner, med anslagsvis 570 000 tilfeller og 310 000 dødsfall i 2018.1 Livmorhalskreft er ...

#Siste magasin

BPNO NO I

Nr. 1 • 2020
1
  • Diabetes type 1/2
  • Hjerneslag
  • Osteoporose