Pasienter med kronisk utmattelsessyndrom og myalgisk encefalopati (CFS/ME) rapporterer en rekke symptomer. For å tilfredsstille Canada-kriteriene,1 som er et av de to diagnosekriteriene som anbefales brukt av Helsedirektoratet,2 kreves det betydelig redusert funksjon når man sammenlikner pasientens liv før og etter sykdomsstart. Symptomene skal være nyoppståtte (ikke livslange) og må ha vært til stede i ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon