Over 400 biomarkører er blevet undersøgt i PIONeeR-studiet for prædiktiv værdi i avanceret NSCLC behandlet med PD-1/L1-inhibitorer. De præliminære data, der blev vist på ESMO, er således et vigtigt skridt mod at forstå resistens mod PD-L1-checkpoint inhibitorer. Se mere LBA53 – Precision Immuno-Oncology for advanced Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) patients (pts) treated with PD1/L1 ...

Resultaterne fra ADAURA-studiet, der undersøger osimertinib – en EGFR-mutation tyrosinkinasehæmmer –  som adjuverende behandling af ikke-småcellet lungecancer efter radikal operation, blev tidligere i år præsenteret på ASCO. Patienternes prognose efter operation er dårlig, trods fri margen og behandling med adjuverende kemoterapi, når der er indikation for dette. Der ses hyppigt metastasering til CNS, og for ...

A planned interim analysis of the phase III study CROWN shows a significant improvement in progression-free survival (PFS) and a reduction in the incidence of brain metastases for lorlatinib compared to crizotinib in 1L treatment of patients with ALK positive stage IIIB/IV non-small cell lung cancer (NSCLC). The analysis was presented by Professor Benjamin Solomon ...

#Siste magasin

BPNO NO I

Nr. 1 • 2020
1
  • Diabetes type 1/2
  • Hjerneslag
  • Osteoporose