Alvorlig malaria forårsaker over 400 000 dødsfall i året, hovedsakelig blant afrikanske barn. Den kliniske presentasjonen til alvorlig malaria er høyst heterogen, der forskjellige pasienter utviser forskjellige symptommønstre ved forskjellige stadier i sykdomsforløpet.  Denne variabiliteten er et resultat av viktige forskjeller i sykdommens patogenese og progresjon, noe som ideelt sett skulle kunne tilsi individspesifikk behandling. ...

I den nyeste malariarapporten fra Verdens helseorganisasjon (WHO) ble det estimert 216 millioner tilfeller og 445 000 dødsfall årlig som følge av malaria.1 Infeksjonssykdommen er et stort helseproblem i Afrika, hvor 91 % av dødsfallene ble registrert. Land sør for Sahara bærer den største sykdomsbyrden med høy prevalens av den livsfarlige parasitten plasmodium falciparum, som ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon