Revmatisk sykdom i seg selv kan påvirke menns fruktbarhet negativt. Mens er mulige negative effekter av legemidler på spermatogenese, graviditet og barnets helse er bare delvis studert hos menn som gjennomgår behandling. Hovedstudier er nødvendig. Familieplanlegging og reproduktiv helse bør også diskuteres med mannlige pasienter, spesielt når de behandles med legemidler som kan ha innvirkning ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon