Hodepine er den vanligste årsaken til kroniske smerter hos ungdom.1,2 Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) viser at hver tredje ungdom har tilbakevendende hodepine.3 Kronisk hodepine kan ha konsekvenser som fravær på skolen og manglende evne til å delta i sosiale aktiviteter,4 samt tilleggssymptomer som angst, depresjon, søvnproblemer og redusert livskvalitet.5-7  Å leve med hodepine kan oppleves ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon