Denne artikkelen beskriver etableringen av den integrerte onkologiske og palliative poliklinikken ved Orkdal sjukehus og klinisk praksis i prosjektet «Orkdalsmodellen», som tok sikte på å tilby desentralisert totalintegrert onkologisk og palliativ behandling til kreftpasientene i Orkdalsregionen. Prosjektet skulle også etablere et tett samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, slik at pasienter og pårørende skulle oppleve forløpet ...

#Siste magasin

BPNO NO I

Nr. 1 • 2020
1
  • Diabetes type 1/2
  • Hjerneslag
  • Osteoporose