SAMMENFATNING Der er i dag em økende grad av positiv forventning til behandling av pancreas cancer, idet et stigende antall pasienter nu tilbydes målrettet diagnostikk og behandling med veldokumentert klinisk nytte. Det har i lang tid gått fremover med behandlingsresultatene, både for reseksjonskirurgi ved pancreas cancer (PC),1,2 og for adjuvant kjemoterapi. ESPAC 43 er omtalt av Neoptolemos ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon