Pneumokokkvaksinering av eldre

Fastleger | Infektionsmedicin | Jacob Dag Berild | 10. Jun 2020 kl. 2:30 |

Streptococcus pneumoniae (pneumokokkbakterien) er en hyppig årsak til infeksjoner hos eldre. Det finnes to forskjellige vaksiner som beskytter mot pneumokokksykdom: PKV13 og PPV23. En ny systematisk litteraturgjennomgang viser at begge vaksinene beskytter mot pneumoni og IPD hos eldre. Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer ≥ 65 år vaksineres med PPV23. For de med særlig høy risiko for ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon