Prevensjon til kvinner i over 40 år

Fastleger | Mette Haase Moen | 10. Jun 2020 kl. 10:30 | ,

Kvinner har behov for prevensjon i størsteparten av deres fertile liv – i gjennomsnitt 30-35 år. Valg av prevensjonsmetode varierer, unge kvinner oppfordres til å bruke intrauterin prevensjon eller prevensjonsstav som gir høy grad av sikkerhet fordi brukerfeil elimineres. P-pillen er imidlertid den foretrukne metoden hos de unge. Selv om fertiliteten reduseres i løpet av ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon