Psoriasis (PsO) ble i 2014 definert som en systemsykdom og ikke bare en hudsykdom. Vår forståelse av patogenesen ved psoriasis har eksplodert de siste 10-15 årene, og i dag er det mange som ser på psoriasis som en viktig modell for å forstå en lang rekke immunologiske sykdommer.  Parallelt med økende forståelse av mekanismen bak ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon