Psoriasisartritt (PsA) er en inflammatorisk sykdom, som omfatter artritt, spondylitis, enthesitis og hud- og/eller neglepsoriasis. En nyere dansk studie viser en stigning i insidens av PsA blant kvinner, og at kvinner hadde verre symptombyrde, funksjonsnivå, røykeadferd og komorbiditetsprofil enn menn når de begynte behandling. Kjønnshormoner, immunologi og farmakokinetikk kan spille inn, men andre kjønnsspesifikke faktorer, ...

Primær antistoffsvikt er den vanligste formen for arvelig immunsviksykdom, og avledes fra ulike defekter i utviklingen av og funksjonen til B-cellestammen. En forekomst på 1:600 er estimert for primær antistoffsvikt. Klinisk oppstår primær antistoffsvikt ofte som følge av defekter i tidlig B-celleutvikling (som fører til agammaglobulinemi), rekombinasjon av klasse-switch (som fører til hyper-IgM-syndrom (HIgM)) eller ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon