Småkarsykdom i cerebrum

Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger | Kristina Dupont Hougaard | 18. Mar 2020 kl. 6:31 | ,,

En fjerdedel av alle iskemiske slag skyldes småkarsykdom, som også er den mest allminnelige årsaken til flere demensformer, spesielt vaskulær demens. Det er en kompleks sykdom som selv ikke i dag er fullstendig beskrevet. Derfor er det viktig at pasienter med småkarsykdom får intensiv behandling som også kan forebygge mot komplikasjoner. Småkarsykdom antas å være ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon