Cytostatika og thoraxbestråling til 45 Gy har vært standard behandling for småcellet lungekreft i begrenset stadium i over 20 år. En skandinavisk studie som ble presentert muntlig på årets ASCO- og ESMO-kongresser viser en betydelig overlevelsesgevinst av å gi høyere stråledoser (60 Gy), og behandlingen ga ikke mer bivirkninger. Småcellet lungekreft (SCLC) utgjør kun ca. ...

#Siste magasin

BPNO NO I

Nr. 1 • 2020
1
  • Diabetes type 1/2
  • Hjerneslag
  • Osteoporose