Psoriasisartritt (PsA) er en inflammatorisk sykdom, som omfatter artritt, spondylitis, enthesitis og hud- og/eller neglepsoriasis. En nyere dansk studie viser en stigning i insidens av PsA blant kvinner, og at kvinner hadde verre symptombyrde, funksjonsnivå, røykeadferd og komorbiditetsprofil enn menn når de begynte behandling. Kjønnshormoner, immunologi og farmakokinetikk kan spille inn, men andre kjønnsspesifikke faktorer, ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon