Utvidet vaksinasjonstilbud for hiv-positive Dagens hiv-pasienter bør få et godt vaksinetilbud – selv om pasientene i dag er relativt immunfriske her i landet

Terje Hoel | Apr 2019 | Infeksjon/Vaksinasjon |

Terje Hoel
seksjonsoverlege,
Vaksinasjonspoliklinikken,
Oslo universetssykehus,
Ullevål

Intervju med Terje Hoel Når det gjelder oppfølging og behandling av hiv-positive og hvilke vaksiner som de bør få, så har det skjedd en god del forandringer siden aids-epidemiens begynnelse på åttitallet. Da anbefalte viat det skulle bli gitt pneumokokkvaksine til alle hiv-smittede, og som de nå får gratis på blå resept.  Ved Oslo Helseråd  så vi en økning av alvorlig pneumokokk-infeksjon blant aids-pasienter. Ettersom den antivirale behandlingen har blitt bedre, så er disse pasientene blitt relativt immunfriske.  Dette betyr imidlertid ikke at de ikke trenger et godt vaksinasjonstilbud. I pasientgruppen skal individene gjerne ut og reise, de blir eldre, kanskje får de immunsvikt av andre årsaker i tillegg. Hiv-pasienter har en rekke rettigheter, og det er viktig at de får disse tilbudt. Det er viktig å vaksinere mot alvorlige sykdommer  som vi nå har fått bedre vaksiner mot.  Ny todeling Hiv-pasienter finnes i alle lag av befolkningen. Mange har god innsikt i sine rettigheter og følges bra opp. Norsk forening for infeksjonsmedisin har oppdatert de faglige retningslinjene for oppfølging og behandling av denne gruppen.  Det som er nytt når det gjelder pneumokokkvaksiner, er at de nå får to forskjellige vaksiner. Den en er konjugat vaksine som heter Prevnar13®. Denne hindrer lungebetennelse, bihulebetennelse og bæring av disse bakteriene i halsen. Nå som den er trettenvalent (og ikke lenger syvvalent, som tidligere) beskytter denne vaksinen også voksne mot alvorlige pneumokokkinfeksjoner, som lungebetennelse og bihulebetennelse. Pneumovax®, polysakkaridvaksinen som vi ga tidligere, beskytter bare mot innvassiv sykdom som blodforgiftning og meningitt forårsaket av pneumokokker.  I dag har vi to vaksiner som vi tilbyr, og disse har pasientene rett på – gratis – under paragraf fire. Prevnar13® inngår nå i barnevaksinasjonsprogrammet. Hiv-pasienter som har rett på denne vaksinen under paragraf fire mottar denne som én dose. Først Prevnar13, som er en konjugert polysakkaridvaksine. Så, ...