Viden om humant papilloma virus (HPV) infeksjon og holdninger til HPV-vaksinasjon blant sykepleierstudenter

Sezer Kisa | Jun 2020 | Infeksjon/Vaksinasjon |

Sezer Kisa
førsteamanuensis,
Institutt for sykepleie og
helsefremmende arbeid,
OsloMet - storbyuniversitetet

På grunn av endringene i seksuell atferd er Humant papilloma virus (HPV) infeksjon holdt ansvarlig for økning i forekomst og dødelighet av livmorhalskreft som er den nest mest utbredte kreften som rammer kvinner i alderen 15-44 år i EU.1 I tillegg til livmorhalskreft, er HPV-infeksjoner også ansvarlige for de fleste kjønnsvorter, orofaryngeal, anal, kreft i penis hos menn, kreft i skjeden og vulva hos kvinner.2 De fleste HPV-infeksjoner er asymptomatiske, og flertallet av menneskene er uvitende om å bli smittet med viruset.1 Derfor er HPV en stor folkehelsetrussel for fremtiden. HPV-prevalensen varierer fra 1,6 % til 25,6 % blant kvinner over hele verden. Den høyeste HPV-prevalensen er 21,1 % i Afrika, etterfulgt av Europa (14,2 %), Amerika (11,5 %) og Asia (9,4 %).3 Utvikling av vaksiner mot de viktigste onkogene HPV-typene har potensial til å bli et stort skritt i forebygging av livmorhalskreft. Rutinevaksinasjon mot HPV-infeksjon er anbefalt i alderen 11 og 12 år blant jenter og gutter, og er også anbefalt for alle gjennom 26 år, hvis ikke allerede vaksinert.4,5   I dag, Verdens helseorganisasjon (WHO) klassifiserer HPV-vaksine som et effektivt forebyggende medisin. I 2018, og HPV-vaksinen ble inkludert i barnet vaksinasjons program i 90 land, som dekker 31 prosent av 9-14 år gamle jenter rundt i verden.2 Selv om utvikling av vaksiner mot ulike HPV-typer er lovende i forebygging av livmorhalskreft, problemene vedvarer i HPV-vaksine akseptert. Den høyeste HPV-vaksinasjon raten var blant høy og øvre midtinntekt land, varierende fra 82 % i Polen til 49,5 % i USA, og de laveste vaksinasjon ratenvar blant jenter som bodde i Asiatiske og Afrikanske land.2,4,6,7 Tidligere studier identifisert lav opptak av HPV-vaksinasjon er forbundet med mangel på kunnskap og bevissthet om HPV blant foreldre, ungdom og helsepersonell, holdninger til HPV-vaksinering, sikkerhet reservasjoner rundt HPV-vaksinering, oppfattet risiko for HPV-infeksjon, økonomiske barrierer, og frykt for...