Vitamin D og hjerte- og karsykdom

Rolf Jorde | okt 2019 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Rolf Jorde
professor, overlege,
UiT Norges arktiske universitet,
Universitetssykehuset i Nord-Norge

De siste årene har det vært utallige oppslag i pressen om vitamin D og potensiell helsegevinst, også i relasjon til hjerte- og karsykdommer. Grunnene til dette er mange. Vitamin D får vi enten via produksjon i huden ved soleksponering, eller via kost (spesielt fet fisk) og vitamintilskudd. For at vitamin D skal bli aktivt må det først hydroksyleres i leveren til 25-hydroksyvitamin D (25(OH)D), og deretter i nyrene til 1,25-dihydroksyvitamin D (1,25(OH)2D). Når en skal vurdere en persons vitamin D-status benytter en måling av 25(OH)D, da nivået av denne metabolitten er rimelig konstant over tid og reflekterer godt inntak av vitamin D og soleksponering.1 Den aktive formen 1,25(OH)2D binder seg til en kjernereseptor (VDR) og påvirker aktivering av flere hundretalls gener. Den klassiske effekten av vitamin D er stimulering av kalkabsorpsjonen fra tarmen, og betydningen av vitamin D for beinhelse er udiskutabel. Alvorlig vitamin D-mangel gir defekt beinmineralisering som hos barn kan manifestere seg som rakitt (engelsk syke) og hos voksne med osteomalasi.2 I de senere årene er en blitt klar over at vitamin D kan ha mange andre effekter enn de som er relatert til beinhelse. Vitamin D-reseptoren VDR finnes lokalisert i omtrent alle vev der dette har vært undersøkt, og enzymene som står for hydroksylering av vitamin D til den aktive formen finnes også i mange andre vev enn lever og nyrer.  Observasjonsstudier om vitamin D Etter at måling av 25(OH)D ble automatisert er det kommet en rekke publikasjoner som alle viser at høye nivåer av 25(OH)D er assosiert med god helse.3 Ved endokrinologisk seksjon Universitetssykehuset Nord-Norge har vi på bakgrunn av Tromsøundersøkelsen gjort en rekke vitamin D-studier. Tromsøundersøkelsen er en befolkningsstudie som gjennomføres med 7-8 års mellomrom med opptil 27 000 deltagere.4  Ved de siste undersøkelsene i 2007/2008 og 2015/2016 målte vi 25(OH)D hos alle deltagerne og...