ASH 2019: Venetoclax i kombinasjon med obinutuzumab som førstelinjebehandling av KLL – kostnadseffektivt i amerikansk studie

Matthew S. Davids | Onkologi /hematologi | ASH 2019 | Desember 12, 2019

Speaker: Matthew S. Davids

Den amerikanske legemiddelmyndigheten, FDA, godkjente i mai 2019 venetoclax i kombinasjon med obinutuzumab som en høyeffektiv, kjemofri behandling med fast dosering over 12 måneder for pasienter med kronisk lymfatisk leukemi. I denne MEDtalken presenterer Matthew S. Davids, fra Dana-Farber Cancer Institute, Boston, resultatene fra en helseøkonomisk vurdering av kombinasjonsbehandlinger i et amerikansk perspektiv.