Efficacy and Safety of tofacitinib in UC

Silvio Danese | Gastroenterologi | Februar 6, 2019

Speaker: Silvio Danese

I denne MEDtalk gir professor i gastroenterologi, Silvio Danese, ved Humanitas Universitetet i Milano en flott oversikt over studieresultater fra fase-III studier av tofacitnib ved UC.

I forelesningen kalt 'Efficacy and Safety of tofacitinib in UC', belyses bruk og klinisk erfaring av tofacitinb til pasienter med UC. Xeljanz er godkjent for bruk i Norge.