ESMO 2019: Den største studien om metastatisk urotelialt karsinom per dags dato

Enrique Grande | ESMO 2019 | oktober 1, 2019

Speaker: Enrique Grande

Professor Enrique Grande, MD ved Anderson Cancer Center i Madrid, legger i denne MEdtalken frem resultater fra IMvigor130-studien, som tar for seg behandling med atezolizumab – enten som mono eller i kombinasjon med standardbehandling – for pasienter med metastatisk urotelialt karsinom.