ESMO 2019: Flere studier får stor klinisk betydning

Susanna Banerjee | ESMO 2019 | September 30, 2019

Speaker: Susanna Banerjee

denne MEDtalken presenterer Susana Banerjee (Consultant Medical Oncologist and Research Lead for the Gynaecology Unit, The Royal Marsden NHS Foundation Trust, London) noen av studiene som har blitt valgt ut til å bli presentert under et Presidential Symposium  ESMO.