ESMO 2019: Forsterker effekten av anti-PD1-behandling ved lungekreft

Richard S. Godfrey | ESMO 2019 | September 30, 2019

Speaker: Richard S. Godfrey

Bemcentinib er en «first in class», oral høyselektiv og potent AXL-hemmer som i prekliniske studier har vist seg å styrke PD1-hemmende behandling. I denne studien undersøkes effekten av bemcentinib i kombinasjon med pembrolizumabetterfulgt av kjemoterapi, hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft.