ESMO 2019: Fremtidige muligheter for målrettet behandling av småcellet lungekreft

Vilde Drageset Haakensen | ESMO 2019 | September 28, 2019

Speaker: Vilde Drageset Haakensen

motsetning til behandling av ikke-småcellet lungekreftså finnes det ikke mange muligheter for målrettet behandling ved småcellet lungekreft. Selv om TP53-mutasjoner finnes i omtrent 85 av alle tilfeller av småcellet lungekreftså har det vært vanskelig å målrette en behandling mot TP53-mutasjonen. I denne MEDtalken forklarer Vilde Drageset Haakensen at det er flere genetiske mønstre som utgjøpotensielle muligheter for en målrettet behandling i fremtiden.