ESMO 2019: Immun-sjekkpunkt-hemmer forbedrer overlevelsen ved uvealt melanom

Kalijn Fredrike Bol | ESMO 2019 | September 29, 2019

Speaker: Kalijn Fredrike Bol

Introduksjonen av immun-sjekkpunkt-hemmer som førstelinjebehandling av uvealt melanom ser ut til å medføre en signifikant bedre overlevelseKlikk her og høresultatene fra Dansk Melanom Onkologi Gruppe.