ESMO 2019: Immunterapeutiske fremskritt gjør bioetiske svar mer aktuelle

Jan Helge Solbakk | ESMO 2019 | September 30, 2019

Speaker: Jan Helge Solbakk

Jan Helge Solbakkbioetiker ved Universitetet i Oslo, presenterer i denne MEDtalken noen av de bioetiske spørsmålene som det er nødvendig å finne svar på. Et av disse er hvordan vi løser prioriteringen mellom de mange nye og kommende behandlingsmulighetene.