ESMO 2019: Olaparib forbedrer progresjonsfri overlevelse ved metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft

Maha Hussain | ESMO 2019 | Oktober 1, 2019

Speaker: Maha Hussain

I denne MEDtalken presenterer Maha Hussain resultatene fra PROfound-studien, som sammenligner olaparib-behandling med enzalutamid eller abirateron til pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft. Klikk her og hør Maha Hussain legge frem resultatene.