ESMO 2019: Oppdatering om T-cellelymfomer

Francesco d'Amore | ESMO 2019 | Oktober 1, 2019

Speaker: Francesco d'Amore

Som hematolog var Francesco d’Amore spesielt invitert til ESMO for å lede en sesjon om oppdatering av WHOs sykdomsklassifikasjon. I denne MEDtalken forteller Francesco d’Amore om nye typer lymfomer som har sitt utspring i genetikken til maligne celler, samt hvordan noen av disse faller inn under onkologien, og nå er en del av WHOs oppdaterte sykdomsklassifikasjon.