ESMO 2019: Oppdaterte data for cemiplimab-behandling av avansert metastatisk kutant platecellekarsinom

Danni Rischin | ESMO 2019 | Oktober 1, 2019

Speaker: Danni Rischin

Danny Rischin fra Department of Medical Oncology ved Peter MacCallum Cancer Centre i Melbourne, Australia, legger her frem data fra en fase II-studie av to forskjellige doser med cemiplimab, en PD-1-hemmer. Studien bekrefter blant annet at cemiplimab er en behandlingsmulighet for pasienter med avansert metastatisk kutant platecellekarsinom. Klikk her og hør Danny Rischin redegjøre nærmere for resultatene fra studien.