ESMO 2019: Osimertinib som førstelinjebehandling ved EGFR-positiv ikke-småcellet lungekreft

Suresh Ramalingam | ESMO 2019 | September 30, 2019

Speaker: Suresh Ramalingam

Osimertinib er en tredjegenerasjons oral EGFR-tyrosinkinase-hemmer. I denne MEDtalken legger Suresh Ramalingam frem en «final overall survival» analyse. Denne viser at behandling med osimertinib gir en statistisk signifikant og klinisk meningsfull forbedring av «overall survival». Klikk her og hør Suresh Ramalingam redegjøre for resultatene.