ESMO 2019: PARP-hemmer forbedrer PFS ved metastatisk eggstokkreft

Isabelle Ray-Coquard | ESMO 2019 | September 30, 2019

Speaker: Isabelle Ray-Coquard

Isabelle Ray-Coquar legger frem resultatene fra den først fase III-studien av olaparib i kombinasjon med bevacizumab som førstelinje vedlikeholdsbehandling for pasienter med avansert eggstokkreft.